Veelgestelde vragen

Openingstijden


Alle locaties van Saartje Kinderopvang zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 07.30 tot 18.30 uur.

U kunt uw kind(eren) brengen tot 09.00 uur. Daarna start het vaste dagritme en het is prettig als alle kinderen dan aanwezig zijn. Ophalen van uw kind(eren) kan in principe vanaf 17.00 uur, aangezien het dagprogramma tot 17.00 uur duurt. Brengen en ophalen op afwijkende tijden is uiteraard in overleg altijd mogelijk.

De afdeling Klantencontact is op werkdagen aanwezig van 09.00 tot 17.00 uur en bereikbaar via (030) 670 21 77 of klantencontact@saartje.nl.

Welkom bij Saartje!
Om vast goed voorbereid te zijn op het kinderdagverblijf geven wij u alvast een kleine checklist:

– slaapzakje/pyjama
– knuffel en/of speentje
– reservekleding
– flesje (gelabeld met naam)
– (borst)voeding voorzien van naam

Uiterlijk twee weken van te voren heeft u een intakegesprek op locatie. Daar krijgt u meer informatie en maakt u afspraken over het wennen.

Sluitingsdagen 2019:

Dinsdag 24 december en dinsdag 31 december 2019 sluiten onze locaties om 16:00 uur.

In 2019 is Saartje de hele dag gesloten op de volgende dagen:

Dinsdag 1 januari Nieuwjaarsdag
Maandag 22 april 2e Paasdag
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag
Maandag 10 mei 2e Pinksterdag
Woensdag 25 december 1e Kerstdag
Donderdag 26 december 2e Kerstdag

Landelijk Register Kinderopvang


Onderstaand vindt u de registratienummers van de locaties van Saartje Kinderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang.

Kinderdagverblijven

 KDV Papendorp  reg.nr. 200486780
 KDV ‘t Spoor  reg.nr. 298389484
 KDV Voorn  reg.nr. 829319591
 KDV ‘t Weiland  reg.nr. 140983557
 KDV ‘t Zand  reg.nr. 580699729

Buitenschoolse opvang

 BSO De Groene Weide  reg.nr. 393507853
 BSO Voorn  reg.nr. 170659641
 BSO Waterwin  reg.nr. 161848448
 BSO ‘t Zand  reg.nr. 110178476


Bennekom

KDV de Flierefluiter  reg.nr. 549004361
BSO de Flierefluiter  reg.nr. 107529932

Uiteraard worden onze kinderopvanglocaties regelmatig geïnspecteerd door de GG&GD.

Een link naar de meest recente inspectierapporten van onze kinderdagverblijven en locaties voor buitenschoolse opvang vindt u op de betreffende locatiepagina’s.

Wilt u weten wat uw nettokosten zullen zijn? Bereken dat via onze rekentool!

Of kijk op de site van de belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Hoofdluis protocol

Protocol hoofdluis

Kinderen tussen de 3 en 12 jaar krijgen vaker hoofdluis dan andere leeftijdsgroepen, simpelweg omdat ze letterlijk de hoofden tijdens het spelen bij elkaar steken. Luizen lopen van het ene hoofd naar het andere. Of ze gaan over via jassen, mutsen, hoofddoekjes, knuffelbeesten, autostoelen of borstels. Het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang is dus bij uitstek een plek met een hoger risico op hoofdluis.
Om dit risico zo veel mogelijk te beperken, werken we binnen Saartje met een protocol hoofdluis, waarin vastgelegd is hoe we hoofdluis proberen te voorkomen en hoe we handelen wanneer er hoofdluis is geconstateerd. Wij baseren ons hierbij op de meest actuele informatie van de GG&GD en het RIVM.

In het protocol hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • Wij werken op een aantal locaties met luizenzakken
  Op de BSO-locaties wordt in overleg met individuele ouders en/of oudercommissie bepaald of er met luizenzakken wordt gewerkt. Op de kinderdagverblijven wordt niet met luizenzakken gewerkt, omdat luizen nauwelijks voorkomen op het kinderdagverblijf en de luizenzakken lastig te hanteren zijn voor deze leeftijdsgroep.
 • Wij stimuleren ouders om hun kinderen regelmatig te controleren op hoofdluis
  Ouders krijgen een informatieve folder over hoofdluis tijdens het kennismakingsgesprek. Deze folders zijn ook te vinden via de website en altijd aanwezig op de locaties.
 • Wij doen er alles aan om zo snel mogelijk op de hoogte te zijn van gevallen van hoofdluis-besmetting op locatie
  Wij vragen ouders tijdens het kennismakingsgesprek ons zo snel mogelijk te informeren wanneer hun kind(eren) besmet zijn met hoofdluis. Daarnaast hebben de bso’s afspraken gemaakt met scholen over de informatieoverdracht voor wat betreft hoofdluis.
 • Wij informeren alle ouders wanneer er een geval van hoofdluis op locatie voorkomt
  Uiteraard nemen wij hierbij de privacy van het besmette kind en zijn of haar ouders in acht.
 • Als op het KDV of de BSO wordt ontdekt dat een kind hoofdluis heeft informeren wij direct zijn of haar ouders
  Als onder opvangtijd blijkt dat een kind luizen of neten in het haar heeft en dit is nog niet bekend (en dus niet behandeld), informeren wij direct de ouders. Het kind mag direct worden opgehaald, maar dit hoeft niet. Reden hiervoor is dat besmetting van anderen toch al plaats heeft kunnen vinden en het besmettingsrisico niet ineens enorm veel groter wordt door het kind nog een paar uur extra op de opvang te houden. Wel zullen wij benadrukken dat een snelle behandeling echt van belang is.
 • Wij informeren naar de stand van zaken bij een kind met hoofdluis
  Als bekend is dat een kind hoofdluis heeft, informeert een medewerker na 1 en 2 weken bij ouders in hoeverre de behandeling z’n werk heeft gedaan.

Niet gevonden wat u zocht?

Als uw vraag hier niet wordt beantwoord dan kunt u mogelijk contact opnemen met klantencontact.

Stel uw vraag!