Onze kwaliteit

Saartje Kinderopvang heeft een herkenbare aanpak die terug te vinden is in de kwaliteit van de medewerkers, het dagprogramma, ons bijzondere activiteitenaanbod, de communicatie met de ouders en de vormgeving van de locaties. Dit kader biedt onze locaties ook voldoende ruimte om gehoor te geven aan de wensen en behoeftes van ouders en kinderen.

De managers, teamleiders en andere medewerkers waarborgen de kwaliteit op locatie. Met z’n allen zorgen we ervoor dat we de allerleukste blijven. De belangrijkste werkprocessen zijn beschreven in protocollen, zodat iedere medewerker weet wat hij of zij in een bepaalde situatie moet doen. Ieder jaar nemen interne audits onze werkwijze onder de loep.

Ons kwaliteitssysteem is opgesteld aan de hand van landelijke en lokale wet- en regelgeving, zoals de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). De kwaliteitseisen zijn gebaseerd op afspraken die de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOink) en de brancheorganisatie voor werkgevers in de kinderopvang maken. Deze worden vastgelegd in het convenant kwaliteit kinderopvang. De GGD en de Arbo-inspectie toetsen jaarlijks in opdracht van de gemeente of we aan deze uitgangspunten voldoen. De uitkomsten van deze interne en externe evaluaties nemen we altijd serieus en zetten ons aan om ons werk steeds beter te doen

kinderdagopvang-bennekom
kinderdagverblijf-utrecht-terwijde
opvang-hoge-weide-utrecht