Kinderdagverblijf De Flierefluiter

Een kinderdagverblijf met een uitdagende groene buitenruimte en een huiselijke sfeer: dat is De Flierefluiter in Bennekom! U vindt onze locatie in een rustige woonwijk, waar kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving hun wereld kunnen ontdekken. Doet uw dochter of zoon binnenkort met ons mee?

Kinderdagopvang Bennekom met uitdagende groene tuin

De tuin is de trots van ons kinderdagverblijf. We beschikken over een mooie groene buitenruimte waar kinderen zich kunnen verstoppen, klimmen en klauteren en in de zandbak kunnen spelen. Voor baby’s hebben we een aparte speelruimte en bedjes, waar ze in de frisse buitenlucht een dutje kunnen doen.

Wist u dat wij ook moestuintjes en een buitenkeuken hebben? Geen wonder dat de kinderen heel vaak buiten te vinden zijn! Af en toe maken we uitje naar de markt, zo leren de kinderen hun omgeving nog beter kennen.

Kinderopvang Bennekom met bijzondere activiteiten en diensten

Ook binnen is er voor de kinderen veel te doen. De leidsters vinden het een uitdaging de leukste en meest leerzame activiteiten te bedenken. Hierbij schenken we natuurlijk aandacht aan de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Zo bedenken we bijvoorbeeld speciale 3+-activiteiten, voor kinderen die binnenkort naar de basisschool gaan

Voor de peuters organiseren we één keer in de week een les peutergym, en maandelijks leuke yogalessen en ‘muziek op schoot.’ Daarnaast komt de kapster regelmatig bij ons langs en kunnen ouders ervoor kiezen om de haren van hun kinderen te laten knippen, in een vertrouwde omgeving. Dat scheelt weer een spannend bezoekje naar de kapper na het werk!

Wij werken overigens samen met Centrum voor Jeugd en Gezien (CJG) in Ede. Zowel ouders als onze medewerkers kunnen met CJG contact opnemen indien zij vragen omtrent opvoeding hebben of pedagogisch advies willen inwinnen. Ook komen medewerkers van CJG regelmatig bij ons langs om een spreekuur of ouderavond te organiseren.

Kinderdagverblijf Bennekom met bso en scholen in de buurt

Momenteel ontvangt kinderdagverblijf De Flierefluiter 3 verticale groepen, waar kinderen van 0-4 jaar liefdevol ontvangen worden. Twee grote pluspunten van De Flierefluiter zijn het kleinschalige en huiselijke karakter en het vaste team van pedagogisch medewerkers, waardoor iedereen elkaar kent! Lekker vertrouwd en gezellig, dat is wat onze kinderdagopvang kenmerkt.

Uniek voor Bennekom is dat De Flierefluiter een kindcentrum is, wat inhoudt dat u hier zowel een kinderdagverblijf als een Saartje buitenschoolse opvang vindt. Wanneer uw kind de leeftijd van 4 jaar bereikt, dan kunt u kiezen voor de Prinsenakker-, Alexander– of Wilhelminaschool. De naschoolse opvang kan dan in dezelfde vertrouwde omgeving blijven plaatsvinden, wat voor de kinderen natuurlijk heel prettig is.

Afspraak voor een rondleiding maken

Wat kinderdagverblijf De Flierefluiter de allerleukste maakt? Dat is natuurlijk onze groene tuin! Waar we ook blij mee zijn is de betrokkenheid die ouders tonen. Zo zetten ouders zich af en toe in om bijvoorbeeld een nieuw keukentje voor de kinderen te maken en hebben we ook een actieve oudercommissie die zich graag de belangen van ouders en kinderen behartigt.

Bovendien sprak de GGD zeer positief over onze leidsters: “De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en zorg voor alle kinderen.”

Nieuwsgierig geworden naar kinderdagverblijf De Flierefluiter in Bennekom? Maak gerust een afspraak voor een rondleiding. Heeft u vrageng? Neem dan contact op met de medewerkers van klantencontact door te bellen naar (030) 670 21 77.

Kinderdagverblijf de Flierefluiter 2021

Aantal weken Aantal uren Uurprijs 2021
52 weken 11 € 8,68
52 weken * 5,5 € 9,11
40 weken 11 € 9,73
extra dag(deel) € 10,33

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

* wordt alleen in overleg aangeboden en uitsluitend op woensdag en vrijdag. Neem voor overleg contact op met de medewerkers van Klantencontact door te bellen naar (030) 670 21 77

Fluitakker 59
6721 ZE Bennekom
0318-500065

030-6702177
(klantencontact)

 

Teamleider
Mattanja Buitenhuis

klantencontact@saartje.nl
LRK nummer: 549004361
  • Openingstijden

    Maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.30 uur.

  • Inspectierapporten GG&GD

    Extra informatie over onze locatie kunt u lezen in het laatste inspectierapport van de GG&GD.