Saartje Brede Ouderavond: risicovol spel

Uitdaging in het spel van kinderen zien de meeste volwassenen als natuurlijk en vanzelfsprekend. Maar in de praktijk zien we ouders die ‘Pas op, kijk uit!’ roepen en kinderopvang die rekening moet houden met protocollen en ook met diezelfde ouders want stel, er gebeurt iets met hún kind. En als we uitdaging doortrekken naar een ‘recht op risico’ voor kinderen in hun spel, waarbij dit júist goed voor hen is, om mogelijk een bult of schram te ervaren, of misschien nog erger.
Hoe sta je daar zelf in als ouder? En wat verwacht je van de pedagogisch medewerker die verantwoordelijk is voor de bescherming én ontwikkeling van jouw kind?

Op deze ouderavond wordt door Martin van Rooijen, promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek, verteld over de meerwaarde van risico en uitdaging in het spel van kinderen, en worden voorbeelden gegeven van risicovol spel.

Tijdens deze avond besteedt Martin aandacht aan hoe de mogelijkheden van het spelend kind de laatste decennia zijn veranderd en welke positieve ontwikkelingen er nu zijn. De drempels die ouders kunnen hebben, komen naar voren evenals dilemma’s van professionals die kinderen onder hun hoede hebben. In het praktische gedeelte kijk je naar je eigen kindertijd en hoe je speelde, doen we een risicowandeling waarbij stellingen worden besproken met andere ouders en medewerkers van Saartje. Tot slot worden de speelmogelijkheden voor kinderen in de wijk besproken en krijg je praktische tips mee om het spel voor je kind meer uitdaging en risico te geven. Er is dan gelegenheid om te discussiëren en ervaringen met elkaar te delen. Het belooft wederom een inspirerende bijeenkomst te worden.

Graag aanmelden via communicatie@saartje.nl.

Zien wij jullie ook 13 april!